Renovatie interieur Torenpleinkerk


Update renovatie kerkzaal

Datum: 17 februari, door: de kerkrentmeesters

Afgelopen week zijn de werkzaamheden van aannemer Kok formeel beëindigd. Er zijn nog enkele “hangpunten”, zoals de isolatie achter de radiatoren en montage van de balkontrap, dus hij zal in de komende weken nog een paar keer terugkomen. De aannemer heeft ook materiaal besteld om de akoestiek in de zalen van Bij de Haard te verbeteren. De stukadoor heeft het orgelbalkon volledig gestukt. Als het stuc droog is (dat duurt een ruime week), komt de schilder het hele balkon schilderen. De elektricien heeft via de zolder bedrading door de pilaren laten zakken, zodat met heel weinig hak- en breekwerk een aantal extra wandcontactdozen en aansluitpunten voor de speakers kunnen worden gemonteerd. 

Deze week is, na vergelijking van diverse offertes, RDJAV uit Ede gekozen voor de installatie van het geluid in de kerkzaal. Volgens planning gaat dat op 8 en 9 maart gebeuren. Met deze firma is ook afgesproken om de geluids- en beeldapparatuur in de bijzalen gebruikersvriendelijker te maken. Ook is de eerste stap gezet op de weg naar de restauratie van de preekstoel. Met de gemeente Utrecht is gekeken naar de mogelijkheden, de procedure, de subsidiemogelijkheden en het aanvragen van de vergunning.

Text...


Update renovatie kerkzaal

Datum: 10 februari, door: de kerkrentmeesters

Nog één week, en dan is aannemer Kok volgens planning klaar met de bouwkundige werkzaamheden. De kerkzaal is dan nog niet helemaal af, want andere leveranciers en vaklieden nemen dan het stokje over. Zo worden in maart de achterzetramen gemonteerd, de isolatie achter de radiatoren aangebracht, de speakers aangesloten en het licht ingeregeld. Tenslotte komt de schilder nog een keer terug om de laatste plekjes te schilderen. De restauratie van de preekstoel is in voorbereiding, realisatie daarvan zal medio 2020 plaatsvinden.

 

In de afgelopen week waren vele mensen actief in de kerk:

 • De consistorie is helemaal geschilderd in de oorspronkelijke kleuren, ook is de dwarsbalk achter de preekstoel en de radiatoren wit gespoten.
 • Het kruis in de apsis is schoongemaakt en aan de binnenzijde met goudverf behandeld (al is dit zonder belichting nog moeilijk te zien)
 • Het ovaal voor de avondmaalstafel is nu gemarkeerd door mooi gevlamde travertin tegels.
 • Het aftimmeren van het orgelbalkon is bijna klaar, hierna komen de stukadoor en de schilder. De trap volgt nog. Daarna is het balkon gereed voor de terugkomst van het Bätz-orgel.
 • De elektricien heeft allerlei verbindingen aangelegd t.b.v. extra stopcontacten en aansluitingen voor geluid en beeld. Tevens zijn de spots tussen de pilaren aangesloten.

 

Voor het tijdelijk buiten gebruik stellen van de geluidinstallatie is inmiddels een oplossing gevonden: wij mogen dan gebruik maken van de apparatuur van Rejoice. 

 


Giften voor de restauratie van de kerkzaal


In oktober ontvingen wij al een spontane gift van € 800,- voor de restauratie van onze kerk.
En vorige week werd ik gebeld door een van onze kerkleden, die, uit dankbaarheid na enkele geslaagde operaties, voor de restauratie van de kerkzaal een bedrag van € 1000,- gaat storten op onze rekening NL 83INGB 0000143153 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten. Daarnaast werd verteld dat onze kerk is opgenomen in het testament.
Wij zijn als kerkrentmeesters de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar!


Indien u ook overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen.

De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn.

Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.
Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m.


Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’.
Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen