Renovatie interieur Torenpleinkerk


Update actie Stoelendans

Datum: 30 december 2021, namens de stoelendanscommissie


Op vrijdag 7 januari worden de eerste nieuwe stoelen in de kerk geleverd. Om die reden willen we allen, die een stoel hebben gesponsord, uitnodigen om dan tussen 10 en 11 uur een oude  stoel af te halen. Mocht u geen stoel gesponsord hebben dan kunt u ook een stoel afhalen met indien mogelijk een bijdrage naar eigen wens.
Een extra afhaal mogelijkheid is op zaterdag 8 januari tussen 10 en 11 uur.


Tex

Oók het offerblok is gerestaureerd

Datum: 16 december 2021, van Jan Pronk


Afgelopen zondag is de preekstoel, na een vakkundige restauratie, weer in gebruik genomen. Bij de overdracht namen Nico en Vincent ook het offerblok mee, dat
eveneens is gerestaureerd. Dat offerblok stond tot voor de restauratie in de gedachte-nis. Het kistje, gemaakt van zwaar eikenhout met smeedijzeren verbindingen, dateert uit de 17e eeuw. Het heeft door de jaren heen verschillende doelen gediend en een opknapbeurt was echt nodig:

 • De zwaar beschadigde rand onder het deksel aan de voorzijde is vervangen.
 • De (half vergane) geschilderde tekst “Bijdrage oppasdienst” is verwijderd.
 • Het geheel is geconserveerd en in de was gezet.
 • Er is een passende haak gemaakt ter bevestiging aan de muur.


Weliswaar klein (25x14x4cm), maar ook een historisch erfstuk, waar onze kerk trots op mag zijn. Het kan nu weer vele jaren mee en zal komend jaar weer onderdeel
worden van de gedachtenis. 


Binnenkort nieuwe stoelen erbij!

Datum: 21 oktober 2021, van de kerkrentmeesters


Dankzij de gulle giften uit onze gemeente voor de nieuwe kerkstoelen is de eerste bestelling gedaan. Begin januari komen er vijftig stoelen naast de 24 die er nu al staan. Overal stijgen de prijzen, ook die van onze stoelen. De leverancier heeft een interessant aanbod gedaan met de huidige prijs, waardoor wij de tweede bestelling tegelijk hebben kunnen doen. Naar verwachting komen de volgende vijftig stoelen in het voorjaar.

Text...


Pelgrimeren in de kerk (uitleg voor ouders)

Datum: 21 oktober 2021, namens ds. Otten

Vrijdagavond 29 oktober is er opnieuw een mogelijkheid om samen onze nieuw ingerichte kerk te lezen.

Waarom staat de doopvont aan het begin en hoezo maken we samen een pelgrimage?


Graag wil ik met name ouders van jonge kinderen meenemen in de spiritualiteit van onze kerkinrichting, zodat je je kind hierin kunt meenemen. Maar anderen zijn ook van harte welkom. Voor velen is het na lange tijd weer een hernieuwde kennismaking met de kerk.


Na afloop is er ruimte voor gezellige nazit. Vrijdagavond 29 oktober van 19.30-21.00 uur Bij de Haard. Opgave bij ds. Otten; predikant@torenpleinkerk.nl 

Text...


Actie stoelendans

Datum: 29 juli 2021, namens de kerkrentmeesters


In de afgelopen weken hebben we van vele kanten kleine en grote bijdragen mogen ontvangen voor de aanschaf van de nieuwe stoelen. Op dit moment kunnen we met het beschikbare geld 35 stoelen aanschaffen. Om de eerste bestelling van 50 stoelen te kunnen plaatsen is er nog wat meer geld nodig. Maar we zijn dus duidelijk op de goede weg!


Om dat doel te halen en alle stoelen te kunnen vervangen heeft onze actie echt nog meer deelname nodig. We willen u graag nog eens meenemen in de mogelijkheden:

 • Actie "een stoel voor uw naaste". Uw geeft een bijdrage voor een nieuwe stoel á € 240,00 euro en ontvangt een oude stoel.
 • Iedere andere bijdrage in welke vorm dan ook is welkom. Dit kunt u dus naar draagkracht invullen.
 • Heeft u interesse om één of meerdere bestaande stoelen los te kopen laat dit dan weten aan Gé Kramer of Richard Rijksen.


Heeft u ideeën voor fondsenwerving, verkoop of andere wijze voor financiële bijdrage dan horen wij dit ook graag!


Tafelblad gerepareerd

Datum: 17 juni, door: de kerkrentmeesters

 

Afgelopen zaterdagmiddag is het tafelblad weer teruggeplaatst in onze kerk. In de afgelopen twee weken is in het atelier van Nora Bogers hard gewerkt aan de onderkant van het blad. Hiermee hopen we de krimp- en uitzetscheuren aan de bovenkant in de komende jaren te voorkomen.

 


Reparatie tafelblad avondmaalstafel

Datum: 10 juni 2021, door: de kerkrentmeesters


Zaterdag jl. heeft Nora Bogers het blad van onze nieuwe tafel gedemonteerd en in twee stukken meegenomen naar haar atelier
in Den Haag. Daar zal ze de constructie aan de onderkant zodanig aanpassen, dat de kans op krimpscheuren tussen de 12
delen geminimaliseerd wordt. Als vervanging is er tijdelijk een kleiner blad gemonteerd. Naar verwachting komt het originele blad in de komende week weer terug.

Text...


De avondmaalskan is weer als nieuw

Datum: 10 juni 2021, door: de diaconie


Misschien heeft u het al gezien: de avondmaalskan is schoongemaakt en gepolijst, de kan glimt weer als een spiegel! De kan is van 100% zilver gemaakt met een handgreep van ebbenhout. Het hout was door de jaren heen gebarsten en recent losgeraakt en zodoende kon de kan niet meer gebruikt worden.


Gelukkig heeft de Fam Rikkoert uit Schoonhoven een zilversmid die de kan weer heeft kunnen repareren, schoonmaken en polijsten. Op 20 juni kunt u het mooie resultaat weer bewonderen tijdens de S&T-dienst.
 


Oude kerkbank terug in de kerk

Datum: 27 mei 2021, door: de kerkrentmeesters


Eerder melden wij dat telefonisch een oude kerkbank (van vóór 1970) was aangeboden door een bewoner bij de Hamtoren. Inmiddels is de 6-persoons bank terug in onze kerk, vooralsnog hebben we een plaats gevonden in de Basement. De bank (niet van eikenhout, maar van vurenhout) is in goede staat, maar moet wel worden opgeknapt. Helaas hebben we géén reacties gekregen naar aanleiding van onze zoektocht naar het historische doophek. De kans dat er alsnog een restant van dat doophek tevoorschijn komt, lijkt hiermee verkeken.

Héél jammer!


Stoelendans, koop een stoel voor je naaste

Datum: 20 mei 2021, door: namens commissie kerkzaalinrichting /kerkrentmeesters


Deze zondag zal Ans Felix-Koppert de aftrap geven van een nieuwe actie. We hopen 150 stoelen te kunnen aanschaffen voor onze kerk, maar dat kan alleen met uw hulp. 50 jaar geleden heeft Ans ook geholpen bij de stoelenactie destijds.

 


Update renovatie kerkzaal

Datum: 14 mei 2021, door: de kerkrentmeesters


Uitstel renovatie toren
De gemeente heeft gemeld, dat de renovatie van (de buitenkant van) de toren is uitgesteld. Oorspronkelijk zou deze renovatie vorig jaar plaats vinden en toen
verplaatst naar het 2e kwartaal van dit jaar. Helaas blijkt ook dit niet haalbaar in de planning van de diverse aannemers. We moeten nu rekening houden met uitstel tot begin volgend jaar.


Luchtvochtigheid en temperatuur in de kerkzaal
Eerder is op deze plaats beschreven waarom bewaking van de luchtvochtigheid en temperatuur van groot belang is. Zowel het orgel, de preekstoel, de diaconiekist als onze nieuwe avondmaalstafel zijn alle zeer gevoelig voor schommelingen daarin. Zowel de orgelmaker als de restaurator hebben benadrukt dat te grote schommelingen tot grote schade kan leiden. 

In een historisch gebouw als onze kerk is het zo goed als onmogelijk om zonder extra maatregelen die schommelingen te voorkomen. Daarom is een digitale hygrometer aangeschaft, die een signaal afgeeft bij overschrijding van de ingestelde grenswaarden. We hopen hierdoor het risico op grote reparaties (met mogelijk
zeer hoge kosten) in de toekomst tot een minimum te beperken.


Text...

3e collecte weer bestemd voor de Preekstoel en Diaconiekist

Datum 8 april 2021, namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters


In de 40-dagen periode was de opbrengst van de 3e collecte bestemd was voor de zending. Sinds Pasen staat het oorspronkelijke doel, de financiering van de
restauratie van de kerkzaal, weer centraal. Weliswaar is de bouwkundige verbouwing vorig jaar afgerond, maar dit kalenderjaar staan nog enkele deelprojecten in de planning. Er worden bij fondsen en stichtingen subsidies aangevraagd, maar uw financiële bijdragen blijven van harte welkom. 
Hierboven is al beschreven dat onlangs begonnen is met de restauratie van de diaconiekist. Dezelfde meubelrestauratoren gaan in september aan de slag met de restauratie van de preekstoel. Men verwacht hiervoor twee tot drie weken nodig te hebben. Dat werk zal dan in de kerkzaal worden uitgevoerd, zodat u de vorderingen goed kunt volgen.


Voordat de restaurateurs aan de slag gaan, zal aannemer Kok uit De Meern de constructie achter de preekstoel aanpassen. Vanaf komende maand volgen op deze projectenwebsite enkele interessante artikelen over de historie van onze preekstoel. Zo hebben de meubelrestauratoren de zeer waarschijnlijke maker (die was tot nu toe onbekend) van onze preekstoel gevonden.


Nieuw tafellinnen

Datum: 11 februari, namens: diakonie

 

Eindelijk kunnen we dan ons nieuw tafellinnen in gebruik nemen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het atelier van Slabbinck in Brugge heeft nu naar onze zin kunnen leveren. De afmetingen van onze tafel gaf problemen. We hebben het geheel nu iets ingekort. Midden op het kleed - precies op het kruis - zijn met gouddraad kruisjes geborduurd. Naast het kleed wordt een zogeheten corporale op de tafel gelegd waarop de voorganger de gaven van brood en wijn kan zetten. Ook zijn er kleine vingerdoekjes en servetten.

 

We zijn de diakonie erkentelijk voor de inzet in deze en voor het bekostigen van dit linnen.

Text...


Meer over het interieur van de Torenpleinkerk:Pelgrimage elke zondagmorgen

Datum: 11 maart, door: Idelette Otten


We maken elke zondagmorgen een pelgrimage. De weg begint bij de doopvont aan de ingang van de kerk. Zij gaat langs schriftlezing en verkondiging en leidt tot de gemeenschap aan de tafel van de Heer. 

De inrichting komt daarmee samen met de liturgie. Hier zit de volgende gedachte achter:

1. OPGANG - In opgang naar de dienst: 

van huis naar kerk, van individu tot geloofsgemeenschap

op de drempel tussen straat en kerkplein

rond het water in de doopvont,

beeld en gedachtenis van de onder-doorgang van Christus en elke gedoopte met Hem


2. INTREDE - Bij de doopvont (allen staan)

intredelied (of psalm)

votum (hierbij kan men zich bekruisen)
groet
bemoediging

gebed van toenadering

‘intredeprocessie’ vanaf de doopvont naar de vierruimte

ambtsdragers lopen met kinderen voorop 
kinderen ontsteken de kaarsen op de altaartafel
onderwijl zingen we:
psalm

kyrie en gloria

gebed van de zondag (daarna nemen allen plaats)


3. DE HEILIGE SCHRIFT - allen zijn verzameld rond de lezenaar met de Heilige Schrift (kinderen komen naar voren)

gesprek met kinderen
lezing uit het Oude Testament

antwoordpsalm

lezing uit de apostolische brieven, waarna de lector zegt: Hoort het Evangelie!

Halleluja (allen staan)

lezing uit het evangelie

acclamatie

preek (allen zitten)

moment van stilte
geloofsbelijdenis (staande) of lied


4. DE MAALTIJD VAN DE HEER - rond de altaartafel:

nodiging

gaven

voorbede: gebedsintenties – stil gebed - slotgebed

vredegroet

tafellied
brood, wijn en verdere gaven in natura en/of geld worden aangedragen 

en toegewijd ten dienste van viering en diakonie (allen verzamelen zich rond de altaartafel)

gebed over de gaven

tafelgebed (allen staan (voor zover mogelijk))

Onze Vader

Lam Gods
gemeenschap van brood en wijn

gebed na de Maaltijd


5. ZENDING EN ZEGEN

Uittochtslied (allen staan)

zending en zegen

allen vervolgen hun dienst in kerk, huis en samenleving

Nieuwe altaartafel klaar!

Datum: 1 mei, door: Idelette Otten

Er is een nieuwe altaartafel ontworpen door Gert Grosfeld en Hans Uytenbogaardt (zie hiernaast de tekening van het ontwerp). De tafel is gemaakt in het atelier van Nora Bogers in den Haag (zie foto's hieronder). Op Witte Donderdag is de altaartafel in gebruik genomen.


Meer weten over de precieze gedachte achter het ontwerp? Lees meer! 


Text...


 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen. De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn. Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.


Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m. Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’. Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen