Restauratie van historische Batz-orgel uit 1809

Het orgel is klaar!


1 juni zijn een aantal kerkleden op excursie naar Wijk en Aalburg geweest, zij hebben in het atelier van orgelbouwer Hans van Rossum in Wijk en Aalburg het orgel als eersten 'af' mogen bewonderen (en horen).

Conclusie: het orgel ziet er weer prachtig uit en klinkt fantastisch!


Verwachtte datum orgel in de kerk...

Eén van onze organisten verzuchtte deze week :
“ik kan niet wachten tot ik in onze kerk op het gerestaureerde orgel kan spelen”.

 

Het antwoord was dat hij waarschijnlijk tot de lente van 2020 moet wachten voordat dat mogelijk wordt. De reden hiervan is de onderlinge samenhang van de projecten in de Torenpleinkerk. Het orgel kan namelijk pas worden teruggeplaatst als alle bouwkundige werkzaamheden in de kerkzaal zijn afgerond, zodat het gerestaureerde, schone orgel niet vervuild wordt door stof en vuil.  En de renovatie en herinrichting van de kerkzaal heeft helaas vertraging opgelopen vanwege een spoedreparatie aan de binnen- en buitenmuur in de Zuidoosthoek.

Foto's uit het atelier, tijdens de restauratie 2019

Stand van zaken restauratie orgel:

datum: 4 augustus 2019

De restauratie van het orgel is in mei afgerond. Een delegatie van gemeenteleden hebben op 1 juni het orgel in het atelier van de orgelbouwer gezien en gehoord. Ze zijn zonder uitzondering enthousiast over het nieuwe uiterlijk en de klank van het orgel. Het wachten is nu op de afronding van de renovatie en herinrichting van de kerkzaal.

 

De renovatie van de kerkzaal zal naar verwachting begin 2020 van start gaan. De plannen zijn inhoudelijk niet gewijzigd, maar moesten worden uitgesteld, omdat in de afgelopen maanden zich een nieuw probleem (zie hieronder) voordeed, dat met voorrang moest worden opgelost. De aannemer plant en rekent ondertussen hoeveel  de kerkzaal gaat kosten en wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de komende weken zal ook een definitief besluit worden genomen over o.a. de isolatie van de ramen en het plafond van de kerk.

 

Sinds de droge zomer van 2018 zijn de – al langer bestaande - scheuren in de binnen- en buitenmuren langer en breder geworden, en dat proces gaat nog steeds door. Daarom is besloten de fundering met voorrang te onderzoeken en de oorzaken van die scheuren op te sporen. De conclusies van dat onderzoek en de aanpak van de problemen zijn/worden besproken met diverse instanties, zoals de gemeente, provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, want onze kerk is een rijksmonument. Er wordt gestreefd naar een zodanige verbetering van de fundering dat verdere scheurvorming zolang mogelijk wordt uitgesteld. De betrokken partijen werken goed samen en gaan er van uit dat de reparaties ruim 4 weken zullen duren en nog dit kalenderjaar kunnen worden afgerond.


Doneer vandaag nog!

Mobile


Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen