Restauratie van historische Batz-orgel 


Subsidies voor orgel en verduurzaming definitief

Datum: 8 oktober 2020, Door Jan Pronk


Zoals u zich wellicht herinnert hebben we zowel voor het orgel en voor de verduurzaming van de kerkzaal forse subsidies toegezegd gekregen van respectievelijk de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Bij elkaar een bedrag van bijna € 85.000,-. Deze subsidies zijn voor het grootste deel al uitgekeerd, het laatste deel wordt overgemaakt als na inspectie blijkt dat we voldaan hebben aan de voorwaarden van die subsidies. Na controle in de kerk en schriftelijke verantwoording is dat nu formeel bevestigd en kunnen we de toegezegde bedragen op korte termijn verwachten op onze bankrekening.


In de komende periode worden ook de overige subsidieverstrekkers (diverse fondsen en stichtingen) geïnformeerd over de verrichte werkzaamheden en de resultaten van de restauraties/renovaties.

Text...


Aanschaf loggers tbv het Bätz-orgel

Datum: 18 juni 2020, Door Jan Pronk, namens de Kerkrentmeesters


Bij de oplevering van het orgel werden wij gewaarschuwd dat het historische orgel kwetsbaar is en eisen stelt aan de temperatuur en luchtvochtigheid in de kerkzaal. De ideale temperatuur voor het orgel is plm 12° C en de luchtvochtigheid moet tussen de 50% en75% liggen. Vooral dit laatste is cruciaal om scheurvorming (in het hout) en vervorming van het mechaniek te voorkomen. 


Om de stand van zaken te meten zijn deze week 2 zogenaamde "loggers" aangeschaft die de meetgegevens digitaal meten en opslaan. In de zomer is 1x per maand meten voldoende, maar in de wintermaanden (vooral bij vriezend weer) moet dat elke week gebeuren. Onze koster is gevraagd om wekelijks de vloer te nat te maken, zolang de luchtvochtigheid onder het gewenste niveau blijft.


Opleveringsrapport Bätz-orgel

Datum: 18 juni 2020, Door Jan Pronk, namens de Kerkrentmeesters


Iedereen die ons gerestaureerde Bätz-orgel hoort en ziet, is enthousiast. Zo riep een externe organist vorige week bij binnenkomst in de kerkzaal : "wat een schatje!" Ook luisteraars naar de orgelklanken zijn zonder uitzondering blij dat we weer kunnen genieten van de mooie klanken het orgel. Deze week ontvingen we de officiële opleveringsbrief van onze externe adviseurs, die de gehele restauratie hebben begeleid. Enkele citaten uit die brief:

  • Op 11 september 2019 is in het atelier vastgesteld dat het orgel op een ambachtelijke en naar onze mening verantwoorde manier is gerestaureerd. Het klinkend resultaat is prachtig.
  • Het orgel heeft een kleurhistorisch onderzoek ondergaan en de teruggevonden kleur is opnieuw aangebracht. De Jongh Schildersbedrijf b.v. heeft hiermee een zeer aansprekend resultaat bereikt.
  • Op 14 mei 2020 hebben we in de kerk het orgel in aanwezigheid van organisten en leden van het CvK nogmaals mogen bekijken en beluisteren. Ook ten aanzien van de afrondende werkzaamheden hebben we vastgesteld dat de restauratie door Van Rossum Orgelbouw succesvol is voltooid.
  • De orgelmaker heeft een verantwoording opgesteld, waarin hij tevens alle door hem onderzochte gegevens en tekeningen ter beschikking heeft gesteld. We zijn blij met deze voorbeeldige werkwijze.
  • De samenwerking met alle partijen hebben wij, ondanks het feit dat de restauratie deel was van een groter en complex proces, ervaren als zeer goed. Dit was mede te danken aan het enthousiasme van de "Commissie Orgel".

Wij kijken met vreugde uit naar een toekomstig orgelfeest.


Zo hoort u het ook van een (deskundig) ander dat we met recht trots mogen zijn op ons orgel!

Text...


Orgel geplaatst!

Update mei 2020

In week 20 was het dan eindelijk zo ver. Het gerestaureerde orgel is onder leiding van de orgelbouwer geplaatst, gestemd en op vrijdagmiddag 15 mei officiëel overgedragen aan de Torenpleinkerk. Zie hiernaast de foto's van dit proces van plaatsing.

Lees hier het artikel uit de VAR Nieuws over het Batz-orgel!


Onverwachte subsidie voor de restauratie


Afgelopen week ontvingen we tot onze verrassing het bericht dat de Stichting tot Behoud van het Utrechtse Orgel ons alsnog een subsidie van € 5.000,- voor de restauratie van ons Bätz-orgel. Vanwege de lange doorlooptijd hadden we hier niet meer op gerekend, maar daarmee is dit bedrag niet minder welkom!


Het orgel is klaar!

 

In de zomerperiode zijn een aantal kerkleden op excursie naar Wijk en Aalburg geweest, zij hebben in het atelier van orgelbouwer Hans van Rossum in Wijk en Aalburg het orgel als eersten 'af' mogen bewonderen (en horen).

 

Conclusie: het orgel ziet er weer prachtig uit en klinkt fantastisch!

 Restauratie mede mogelijk gemaakt door onderstaande donateurs: 

Verwachtte datum orgel in de kerk...

Eén van onze organisten verzuchtte deze week :
“ik kan niet wachten tot ik in onze kerk op het gerestaureerde orgel kan spelen”.

 

Het antwoord was dat hij waarschijnlijk tot de lente van 2020 moet wachten voordat dat mogelijk wordt. De reden hiervan is de onderlinge samenhang van de projecten in de Torenpleinkerk. Het orgel kan namelijk pas worden teruggeplaatst als alle bouwkundige werkzaamheden in de kerkzaal zijn afgerond, zodat het gerestaureerde, schone orgel niet vervuild wordt door stof en vuil.  En de renovatie en herinrichting van de kerkzaal heeft helaas vertraging opgelopen vanwege een spoedreparatie aan de binnen- en buitenmuur in de Zuidoosthoek.Stand van zaken restauratie orgel:

De restauratie van het orgel is in mei afgerond. Een delegatie van gemeenteleden hebben op 1 juni het orgel in het atelier van de orgelbouwer gezien en gehoord. Ze zijn zonder uitzondering enthousiast over het nieuwe uiterlijk en de klank van het orgel. Het wachten is nu op de afronding van de renovatie en herinrichting van de kerkzaal.

 

De renovatie van de kerkzaal zal naar verwachting begin 2020 van start gaan. De plannen zijn inhoudelijk niet gewijzigd, maar moesten worden uitgesteld, omdat in de afgelopen maanden zich een nieuw probleem (zie hieronder) voordeed, dat met voorrang moest worden opgelost. De aannemer plant en rekent ondertussen hoeveel  de kerkzaal gaat kosten en wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de komende weken zal ook een definitief besluit worden genomen over o.a. de isolatie van de ramen en het plafond van de kerk.

 

Sinds de droge zomer van 2018 zijn de – al langer bestaande - scheuren in de binnen- en buitenmuren langer en breder geworden, en dat proces gaat nog steeds door. Daarom is besloten de fundering met voorrang te onderzoeken en de oorzaken van die scheuren op te sporen. De conclusies van dat onderzoek en de aanpak van de problemen zijn/worden besproken met diverse instanties, zoals de gemeente, provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, want onze kerk is een rijksmonument. Er wordt gestreefd naar een zodanige verbetering van de fundering dat verdere scheurvorming zolang mogelijk wordt uitgesteld. De betrokken partijen werken goed samen en gaan er van uit dat de reparaties ruim 4 weken zullen duren en nog dit kalenderjaar kunnen worden afgerond.


Doneer vandaag nog!

Mobile


Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen